Copie legalizată vs Traducere legalizată

Diferența principală între o copie legalizată și o traducere legalizată constă în conținutul documentului și procesul prin care acestea sunt validate. Iată diferențele cheie:

Copie legalizată:
  • O copie legalizată este o replică a unui document original.
  • Documentul original poate fi în limba română sau o limbă străină.
  • Scopul unei copii legalizate este de a atesta autenticitatea documentului original sau a copiei sale.
  • Copiile legalizate sunt adesea utilizate pentru păstrare sau arhivare, în scopuri legale sau administrative, și nu pentru a furniza o traducere a conținutului documentului.
Traducere legalizată:
  • O traducere legalizată este traducerea unui document dintr-o limbă străină în limba română, efectuată de un traducător autorizat.
  • Scopul unei traduceri legalizate este de a oferi o versiune validă și legală a conținutului documentului original, în limba țării respective.
  • Traducerea legalizată este însoțită de un act adițional prin care traducătorul atestă autenticitatea și corectitudinea traducerii, semnând-o și aplicându-și ștampila.
  • Traducerea legalizată poate fi necesară atunci când trebuie prezentat sau utilizat documentul tradus într-un context legal, administrativ sau oficial.

În rezumat, o copie legalizată atestă autenticitatea unui document original sau a unei copii a acestuia, în timp ce o traducere legalizată confirmă autenticitatea și corectitudinea traducerii unui document dintr-o limbă străină în limba română. Este important să țineți cont de această distincție, în funcție de scopul și necesitățile dvs. în ceea ce privește documentele.

Scroll to Top