FAQ

Întrebări și răspunsuri

Traducerea autorizată este efectuată, semnată şi ştampilată de un traducător care deţine, în temeiul Legii nr. 178/1997 şi a Regulamentului de aplicare al acesteia, nr. 462/C/1998 autorizaţie de traducător şi interpret emisă de Ministerul Justiţiei. Apelând la serviciile biroului nostru Verba Traduceri puteţi obţine traduceri autorizate.

Conform Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, art 94, traducerea legalizată este, de fapt, o traducere autorizată care deţine, în plus, şi legalizarea semnăturii traducătorului efectuată de un birou notarial. Echipa Verba Traduceri colaborează cu mai multe Birouri Notariale din Bucureşti, şi astfel puteţi obţine rapid traduceri legalizate de calitate.

Da. Pentru ca dumneavoastră să economisiţi timp, vă oferim servicii suplimentare şi soluţii complete – Verba Expert asigură legalizarea traducerilor efectuate.

Pentru legalizarea documentelor traduse, se impune o prelungire a termenului de realizare a lucrării de traducere legalizată cu cel mult o zi lucrătoare, deoarece trebuie luat în calcul faptul că notariatele publice au, de regulă, un program zilnic situat în intervalul orar 9.00-16.00, de luni până vineri, iar în afara acestui orar nu se pot legaliza documentele traduse.

Apostila este ştampila aplicată de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga pe actele oficiale întocmite în ţara respectivă şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Scopul aplicării apostilei este prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Procedura de aplicare a apostilei pe actele oficiale administrative se desfăşoară prin intermediul biroului unic organizat în cadrul instituţiilor prefectului. Solicitanţii pot opta ca, înainte de a depune documentele la biroul apostilă, să se deplaseze personal la sediul instituţiilor coresupunzătoare (sau al structurilor teritoriale ale acestora) în vederea verificării semnăturii, a calităţii în care a acţionat semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii ştampilei sau a sigiliului pe care le poartă actul pentru care se solicită aplicarea apostilei.

În această situaţie, în conformitate cu prevederile Memorandumului cu tema “Măsuri necesare pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice”, eliberarea apostilei se face în termen de 2 ore. Actele pe care se poate aplica apostila sunt:

– certificate de naştere, în original, emise după 1998;

– dovadă stare civilă, în care trebuie să fie precizat faptul că, la data eliberarii pe marginea actului de naştere nu este operată menţiunea vreunei căsătorii anterioare nedesfăcute sau, după caz, să se faca referire la mentţunile existente;

– certificate de căsătorie, în original, emise după 1998;

– certificate de deces, în original, emise după 1998. (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile care le-au eliberat pe cele vechi.);

– certificate de cazier judiciar, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază;

– adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de formaţiunile judeţene de evidenţă informatizată a persoanei;

– actele de studii, în original, vizate în prealabil de ministerul emitent;

– adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la Direcţia de Sănătate Publică;

– certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional;

– adeverinţe prin care se atesta vechimea în munca, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale;

– adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială;

– adeverinţe privind componenţa familiei;

– certificate de rezidenţă fiscală, eliberate de administraţiile finanţelor publice.

Actele se apostilează pentru ţările membre ale Convenţiei de la Haga: Albania, Africa de Sud, Andorra, Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia-Hertegovina, Botswana, Brunei Daressalam, Bulgaria, China RAS Honkong, China RAS Macao, Cipru, Columbia, Croatia, Republica Ceha, Dominica, Ecuador, Estonia, Elvetia, El Salvador, Fidji, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Luxemburg, F.R.I. Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, Insula Marshal, Mauritius, Mexic, Monaco, Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelanda, Olanda, Panama, Polonia, Portugalia, România, Federaţia Rusă, St. Kitts şi Nevis, Saint Vicent şi Grenadine, Santa Lucia, Saint Kitts şi Nevis, San Marino, Samoa, Serbia şi Muntenegru, Seychelles, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, SUA, Ucraina, Ungaria, Venezuela, Moldova, Danemarca.

Preţul unei traduceri este calculat în funcţie de numărul de pagini al documentului tintă, de tipul traducerii şi de dificultatea textului. O pagină de tradus reprezintă 2000 de caractere, inclusiv spaţii. Puteţi verifica pagina de Tarife de pe website-ul nostru pentru mai multe detalii.

Membrii echipei Verba Expert sunt specializaţi pe domeniile de traduceri în conformitate cu studiile şi experienţa de lucru pe care le posedă (traduceri literare, tehnice, juridice, financiar-bancare, tehnice, advertising, medicale etc.).

Membrii echipei Verba Expert au semnat un contract cu clauze de confidenţialitate, prin care se obligă să nu divulge niciunui terţ informaţii sau fragmente din documentele pe care le traduce. Atunci când este necesar, putem semna un acord de confidenţialitate suplimentar şi putem ridica documentele de la sediul dumneavoastră pentru a evita transmiterea lor prin mijloace electronice.

Ulterior, toate exemplarele vor fi distruse, cu excepţia celui ce urmează să fie livrat. Ne angajăm să tratăm informaţiile încredinţate de către clienţii noştri (prin intermediul documentelor ce necesită traducere) ca fiind strict confidenţiale, acest lucru însemnând că ne angajăm sa nu: copiem, multiplicăm, distribuim, dezvăluim în niciun fel, total sau parţial, niciunei alte persoane, companii, corporaţii sau entităţi, niciuna din informaţiile confidenţiale sau aspecte legate de acestea, şi să nu permitem terţilor accesul la respectivele informaţii.

Termenul normal de execuţie al unei traduceri din grupa limbilor de circulaţie (engleză, franceză, italiană, spaniolă), cu un grad de dificultate obişnuit-mediu este de aproximativ 10 pagini/24 de ore. În cazul limbilor rare aceste termene se pot extinde.

Timpul necesar pentru realizarea unei traduceri creşte în mod direct proporţional cu gradul de complexitate al acesteia. În cazul în care aveţi nevoie de traduceri urgente, putem livra documentele traduse contra unei taxe de urgenţă stabilită în funcţie de numărul exact de pagini şi de termenele limită.

Taxa de urgenţă poate varia între 30% si 50% din tariful standard, în funcţie de termen, dificultate şi complexitatea gestionării.

Pentru a colabora într-un mod eficient şi rapid, ne puteţi trimite oricând documentele în format electronic la adresa office@verbatraduceri.ro.

Numărul de pagini este calculat în funcţie de limba țintă (limba din care se face traducerea). O pagină este considerată a avea 2000 de caractere cu spaţii, echivalentă a 1800 caractere fără spaţii.

Glosar termeni

1. Traducător independent: Majoritatea firmelor de traduceri lucrează cu traducători independenţi (freelancer) ce acţionează în calitate de entitate independentă şi nu de angajat, pe baza unui contract de colaborare. De asemeni, traducătorii independenţi ce colaborează cu un birou de traduceri (sau mai multe) sunt obligaţi să semneze un contract de confidenţialitate.

2. Hard copy: Termenul de “hard copy” (copie în format fizic) se referă la formatul documentului sursă care necesită traducere – de obicei este un format tipărit pe hârtie, precum: faxuri, scrisori, broşuri. Este mult mai dificil de lucrat cu aceste documente deoarece firma de traduceri sau traducătorul nu poate calcula numărul de caractere sau cuvinte pentru a oferi o estimare de preţ şi de durata de timp necesară efectuării traducerii; de asemenea, aceste documente nu sunt editabile, şi traducătorul nu va lucra direct în documentul sursă, astfel încât se va pierde mai mult timp pentru realizarea formatului identic.

wr

3. Traduceri autorizate: – Traduceri autorizate de acte şi documente standardizate pentru persoane fizice, pentru întocmirea documentaţiei necesare pentru emigrare, turism, contracte de muncă, obţinerea de vize diverse, burse în străinătate; – Acte cu caracter personal: certificate de naştere, căsătorie, divorţ, livrete de familie, caziere judiciare, permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei, documente de identitate, adeverinţe de celibat, permise de rezidenţă, cărţi de muncă; – Diplome şi acte de studii: diplome de bacalaureat, diplome de licenţă, certificate postliceale, foi matricole, planuri de învăţământ, certificate şi atestate de competenţă profesională, programe analitice.

Vreți să aflați mai multe despre noi şi serviciile noastre?

Contact